Prinsloo, Hennie Dr.


Die sewe kruiswoorde van Jesus

ISBN: 978-1-920290-57-3

A5, 96p. R80

Die Here Jesus het ses moordende ure aan die kruis gehang, van nege-uur die oggend tot drie-uur die middag. In daardie ses ure het Jesus sewe keer van die kruis af gepraat. Ons noem dit “die sewe kruiswoorde.”

Die sewe kruiswoorde word in twee dele opgedeel: Die eerste vier kruiswoorde het betrekking op ander mense, en die laaste drie het betrekking op Homself.

Niemand wat by die kruis kom staan en luister wat daar gesê word en waarneem wat alles daar gebeur, kan ooit weer dieselfde daar weggaan nie. Die boodskap van die kruis het ‘n lewens-veranderende krag. Dit raak vriend en vyand, niemand word onaangeroer gelaat nie.

“Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” Joh. 3:16


Die twaalf dissipels van Jesus

ISBN: 978-1-920290-35-1

A5, 196p. R120

Die twaalf dissipels van Jesus het werklik legendes geword. Nooit weer sou daar ‘n groep manne opstaan wat so ‘n impak op die wêreld en sy mense sou hê soos hulle nie. Manne wat deur Jesus self geroep, opgelei, bekragtig en uitgestuur is. Deur hierdie manne se liefde vir en oorgawe aan Jesus Christus het hulle ‘n invloed vir Hom op aarde uitgeoefen wat miljoene lewens ingrypend verander het, ‘n onberekenbare invloed. Hierdie manne het die wêreld verander met die boodskap van die evangelie.

Elkeen wat ‘n studie doen oor die lewens van die twaalf dissipels van Jesus sal ‘n appèl en impak op hulle lewens ervaar. Ek wil u uitnooi om d.m.v. hierdie boekie die lewens van die twaalf dissipels van nader te bekyk en te bepeins. Kom ons kyk weer deur hulle oë na Jesus, ons Meester. Kom ons bid dat die passie wat hulle aangevuur het ook in ons harte vlam sal vat, dat ons ook die visie en motivering sal hê wat hulle gedryf het en dat die vlam van opofferende liefde wat in hulle harte gebrand het ook weer in ons harte sal brand.

Dis net wonderlik om te weet dat God mense gebruik vir sy diens. God kon engele gebruik het, maar Hy het gekies om mense te gebruik. Vandag is dit nog steeds so. God gebruik mense, gewone mense, mense soos ek en jy. Hy wil jou en my gebruik!


Jona

ISBN: 978-1-928202-99-8

A5, 176p. R100

Die verhaal van Jona was vir 600 jaar lank in die Heilige Skrifte van die Ou Testament voordat enigiemand geweet het wat die presiese betekenis of bedoeling van hierdie geskiedkundige verhaal is. Vir die meeste was die boek Jona maar net ‘n merkwaardige verhaal van ‘n Hebreeuse profeet.

Eers toe Jesus Christus 600 jaar later op aarde kom lewe, het Hy die werklike betekenis van die Jonaverhaal skielik duidelik gemaak. In net ‘n paar woorde het Jesus goddelike lig op die boek Jona laat skyn sodat die boek veel meer betekenis het as net geskiedenis, spekulasie, tradisie, fabel of fiksie. Jesus het gesê: “Want soos Jona drie dae en drie nagte in die buik van die groot vis was, só sal die Seun van die mens drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees. Die manne van Ninevé sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel: want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer, en meer – as Jona is hier!” Matt. 12:40-41.


Die boek – Openbaring

ISBN: 978-1-920290-15-3

A4, 130p. R120

Daar is min dinge so opwindend soos ‘n studie van Bybelse profesieë. Wannneer ‘n studie van die boek Openbaring aangepak word, is dit van uiterste belang om die regte “sleutels” te gebruik om die boek mee oop te sluit. Omdat Openbaring ‘n profetiese geskrif is moet die Bybelse beginsels vir die verklaring van profesieë noukeurig verstaan en gevolg word. Die belangrikste beginsel is dat profesieë letterlik verstaan en verklaar moet word.

In hierdie studie word die futuristiese beskouing van die boek Openbaring gehuldig. Daardeur ontdek ons ‘n wonderlike boodskap wat God in die boek weggelê het vir die kerk van Jesus van alle tye, maar veral vir die tyd waarin ons vandag lewe. Teen die agtergrond van die profesieë van hierdie boek maak die chaotiese gebeure in die wêreld vandag vir ons sin. Skielik verstaan ons waarheen ons wêreld oppad is en hoe laat dit op God se horlosie is.

Ons leef werklik in die laaste dae. Dit is tyd om gereed te maak vir die wederkoms van Jesus. Mag hierdie studie u daartoe help, u kennis verryk en u geestelik verdiep.


The book – Revelation

ISBN: 978-1-928202-83-7

A4, 115p. R120

The book Revelation is an extremely important document and the reason being it the last Holy Spirit-inspired Bible book written. It therefore was placed correctly as the last book in the Bible. Just like the first four Gospels in the New Testament open with the good news about the first arrival of Christ, Revelation ends the New Testament with the general theme of the second coming of Christ.

“Revelation” means “to remove a veil.” The book unveils, announces and reveals. When a statue is being unveiled, the veil or cloth is taken off the statue at a specific moment. It is being unveiled so that it can clearly be seen by everyone.

In 95 AD God pulled away the veil for John and revealed the future events to him. God’s future plans with humanity and the world became clear to everyone. It covers events that would have taken place since the first century AD; from church dispensation up to the fullness of time.


Die Wederkoms van Christus en die Eindgebeure

ISBN: 978-1-920290-02-3

A4, 103p. R120

Daar is min dinge so opwindend soos ‘n studie van Bybelse profesieë, want dit vertel die geskiedenis vooruit. Bybelse profesieë wys vir ons waarheen die wêreld en sy mense oppad is. Dit toon aan wat in die toekoms moet gebeur. Die koerant vertel jou wat gister gebeur het, die TV vertel jou wat vandag gebeur het, maar, Bybelse profesieë vertel jou wat môre en oormôre en in die toekoms sal plaasvind.

Die wêreld staan voor ‘n groot en drastiese gebeurtenis. ‘n Gebeurtenis wat ‘n invloed op elke mens op aarde se lewe sal hê en die gewone gang van sake in die wêreld ingrypend sal verander. Dié gebeurtenis is die persoonlike wederkoms van Jesus Christus na hierdie wêreld!