7 Stappe van Self-publisering – in ‘n neutedop

Groep 7 is behulpsaam met die voor­bereiding en druk van koste-effektiewe en kwaliteit boeke vir die self-uitgewer. Die skrywer kan voorbereidingswerk self doen, of van die advies en professionele dienste van Groep 7 se span gebruik maak. Die kopiereg en alle dokumente bly die eiendom van die skrywer.

 1. Skryf – Die skrywer stuur die manuskrip in elektroniese formaat aan Groep 7 vir evaluasie, advies en kwotasies van voorbereiding en druk. (R450). (3 werksdae)
 2. Teksversorging – Is baie belangrik dat dit deur ‘n professionele en gekwalifiseerde persoon gedoen word en is dus die grootste koste van voorbereiding. (2-8 weke)
 3. Bladuitleg – Professioneel in InDesign gedoen vanaf R7,50 per bladsy, of basiese MS Word afronding vanaf R4,50 per bladsy. (1‑3 weke)
 4. Buiteblad – Professionele ontwerp vanaf R450, of ons kan adviseer en die kliënt kan ‘n press quality PDF (1 week)
 5. Druk van boeke – Groep 7 se eie drukkery beteken kwaliteit boeke en effektiewe bestuur van bestellings. ʼn Proefboek word gedruk (2 werksdae) en goedgekeur deur outeur voor ʼn bestelling uitgevoer word. Boeke word op aanvraag gedruk. (3-7 werksdae)
 6. Verspreiding – Groep 7 doen verpakking, versending en administrasie van bestellings. (sien ooreenkoms).
 • Skrywer verkope (gedrukte boeke).
 • Webwerf Boekwinkel (gedrukte boeke – R150).
 • Boekwinkels (gedrukte boeke – sien voorwaardes).
 • E-boeke op Kobo.com.
 1. Bemarking – Die self-uitgewer bemark self hul boeke en e-boeke. Groep 7 kan die volgende doen ter ondersteuning:
 • Blootstelling op Groep 7 se webwerf en aanlyn-boekwinkel.
 • Links na e-boeke op Kobo.com.
 • Beskikbaarstelling aan boekwinkels (sien voorwaardes).
 • Plakkate vir boek bekendstellings.

Blootstelling op Facebook en Instagram.

Doelmark

Aangesien skrywers verskillende doelwitte het vir publikasies, bied ons die volgende omskrywing van 3 kategorieë, en die implikasie op kostes:

 • Beperkte Kategorie (Privaat belang en eie opleidingsmateriaal)
 • Nismark Kategorie (Beperkte lesersmark)
 • Premium Kategorie
l

1. Beperkte Kategorie (Privaat belang; eie opleidingsmateriaal)

Skrywe – Digbundel of boek in A5 met 160 bladsye

 1. Teksversorging – versorg self.
 2. Bladuitleg – skrywer voorsien drukgereed PDF

Lees verder

l

2. Nismark Kategorie (beperkte lesersmark)

Skrywe – boek bv. 40 000 woorde en A5 met 160 bladsye

 1. Evaluasie R450
 2. Teksvorsorging – keuse: (sien volledige inligting)

Lees verder

l

3. Premium Kategorie

Skrywe – boek bv. 40 000 woorde en A5 met 160 bladsye

 1. Evaluering R 450
 2. Taalkundige versorging:

Lees verder

Bogenoemde is slegs voorbeelde en met elk van die 7 stappe besluit die skrywer self watter voorbereiding deur wie gedoen word.

Die volgende omskryf die koste in meer detail:

Stap 2 – Teksversorging

Omvattende taalkundige versorging behels:

Substantiewe redigering (copy-editing)

Teksredigering (proof-editing

Proeflees

 • Basiese evaluasie van die boek met ʼn verslag sodat skrywers ʼn ingeligte besluit kan neem oor taalkundige versorging –00.
 • Kwotasie word gegee volgens die aantal woorde en die omvang van die taalkundige versorging benodig. Die kostes per woord beloop ongeveer:
  • Substantiewe redigering (copy-editor) – 14c–22c p/w;
  • Teks redigering (proof-editing) – 8c–12c p/w;
  • Proeflees – 4c–6c p/w.
 • ISBN Registrasie – R200

Stap 3 – Tipografiese Uitleg (Bladuitleg)

Riglyne van kostes vir bladuitleg in Adobe InDesign is:

 • A5 boeke – vanaf R7.50 tot R12.50 per bladsy.
 • A4 boeke – vanaf R10.50 tot R16.50 per bladsy.
 • Boeke met sketse, fotos & diagramme – vanaf R 25,50 per bladsy.
 • Boeke wat ook ʼn indeks benodig – vanaf R 35,50 per bladsy.
  • Regstellings na bladuitleg – R120 per uur.

Indien skrywers verkies om dokument in MSWord te behou en self regstellings te maak doen ons afronding vanaf R4.50 per bladsy.

Stap 4 – Buiteblad Ontwerp

Die kostes verbonde wissel tussen R450 en R650 en word bepaal deur inligting wat deur die skrywer voorsien word en tyd gespandeer. Vervolgens kan dit nodig wees om foto’s of grafiese prente met kopiereg aan te koop wat die skrywer toestemming gee om dit te mag gebruik (R250).

Stap 5 – Druk en Bind

Digitale drukkers het besonder goed ontwikkel in die afgelope paar jaar en daarom kan dit koste-effektief benut word vir 1 tot 1 000 boeke per bestelling. Die voorstel is wel dat boeke eerder deurlopend gedruk word soos nodig selfs teen 10 boeke per bestelling!

Buiteblad

Die buiteblad word volkleur of swart gedruk op 250 g/m2 tot 300 g/m2 geseëlde (coated) karton en glans/mat gelamineer ter beskerming.

Inhoud

Verskillende papier kan gebruik word en ons hou 80g wit bond en off-white Bookpaper in voorraad. Boeke kan óf in swart, óf in volkleur, óf in ʼn kombinasie van swart en volkleur gedruk word om kostes te bespaar indien elke bladsye nie volkleur is nie.

Bindmetodes

 • Perfect bind
 • Saalkram
 • Draad ringbind
 • Hardebandboeke

Drukkostes

Basies spesifikasie met volkleur 300 g buiteblad gelamineer en inhoud laser swart gedruk op 80 g bond en Perfect Bind. ʼn Proef boek word gedruk en die outeur moet dit eers aanvaar voor ons die boek begin druk.

Proefboek en eenheidspryse (Voorbeeld):

 • A5 boek met bv. 160 bladsye                         29
 • A4 boek met bv. 160 bladsye                         69

Drukkostes vir bestellings na proefboek goedgekeur is:

 • 1-10 boeke – prys van proefboek;
 • Korting op:
  • 50 boeke  5,0%              100 boeke        7,5%
  • 250 boeke 12,5%           500 boeke       15,0%
  • 750 boeke 17,5%          1,000 boeke     20,0%

Stap 6 – Verspreiding en E-boeke

ʼn Ooreenkoms moet voltooi word vir elke boek.

 1. Skrywers verkope (gedrukte boeke)

Die skrywer voorsien name en adresse waarheen boeke versend moet word. Groep 7 druk en versend die boeke en faktureer die skrywer met druk- en koerierkoste.

 1. Webwerf Boekwinkel (gedrukte boeke)

Plasing op Groep 7 se boekwinkel webwerf teen ʼn eenmalige koste van R150 (BTW ingesluit).

Die berekening van die netto inkomste vir die skrywer is soos volg:

 • Verkoopprys min
 • 20% (15% BTW en 5% vir Payfast koste (kredietkaart));
 • Drukkoste van boek.
 1. Boekwinkels (gedrukte boeke – voorwaardes geld)

Die berekening van die netto inkomste vir die skrywer is soos volg:

 • Verkoopprys min
 • 50% wat die boekwinkel neem en 15% BTW;
 • drukkoste van boek.
 1. Elektroniese boeke (e-boeke)
 • Groep 7 kwoteer op elke individuele boek om dit gereed te kry vir omskakeling na e-boek formaat.
 • Die skrywer bepaal die verkoopprys en ontvang 50%.

Stap 7 – Bemarking

Groep 7 bied die volgende volgende ooreenkoms:

 • Groep 7 se aanlyn-boekwinkel – R150;
 • E-boeke op Kobo.com (ingesluit in publisering);
 • Boekwinkels (onderworpe aan voorwaardes – geen koste);
 • Skrywer se profiel op Groep 7 se webwerf – R550;
 • Blootstelling op Facebook en instagram – R250;
 • Plakkate vir boek­bekendstellings R7.20 per A3.

Kontak ons

 

Tambotieweg 776
Kameeldrif-Oos, Pretoria

 

©2019 Kopiereg Groep7 Drukkers